Sekretar Skupštine opštine

 

 Sekretar                           SNEŽANA NEŠKOVIĆ

Adresa                                 Andrićgrad bb, Višegrad

Kancelarija                     Broj 22

Broj telefona                  058/620-823

Broj faksa                         058/620-602

 

 

NADLEŽNOSTI STRUČNE SLUŽBE SKUŠTINE OPŠTINE

Stručna služba Skupštine opštine vrši stručne, organizacione i druge poslove za potrebe Skupštine opštine, odbora, savjeta, komisija i drugih radnih tijela Skupštine opštine, pruža stručnu pomoć odbornicima u izvršavanju njihovih odborničkih dužnosti i vrši sručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe klubova odbornika u Skupštini opštine, priprema materijale za sjednice Skupštine opštine i njenih radnih tijela, stara se o njihovoj dostavi, kao i druge poslove vezane za rad Skupštine opštine.