Sekretar Skupštine opštine

 

 Sekretar                           MILAN ĐUKIĆ

Adresa                                 Andrićgrad bb, Višegrad

Kancelarija                     Broj 22

Broj telefona                  058/620-823

Broj faksa                         058/620-602

Imejl                                    milan.djukic@opstinavisegrad.com              

 

BIOGRAFIJA

-Rođen: 27.3.1984. godine u Sarajevu

-Zanimanje: Diplomirani pravnik

-RADNO ISKUSTVO:

-SŠ ,,Ivo Andrić“, profesor prava /2009-2010./

-Opština Višegrad, Odjeljenje za opštu upravu na poslovima poslove Samostalnog stručnog saradnika za imovinsko-pravne poslove i pravne poslove i građanska stanja /2010-2016./

-/V.D./Sekretar Skupštine opštine /2016-danas/

 

NADLEŽNOSTI STRUČNE SLUŽBE SKUŠTINE OPŠTINE

Stručna služba Skupštine opštine vrši stručne, organizacione i druge poslove za potrebe Skupštine opštine, odbora, savjeta, komisija i drugih radnih tijela Skupštine opštine, pruža stručnu pomoć odbornicima u izvršavanju njihovih odborničkih dužnosti i vrši sručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe klubova odbornika u Skupštini opštine, priprema materijale za sjednice Skupštine opštine i njenih radnih tijela, stara se o njihovoj dostavi, kao i druge poslove vezane za rad Skupštine opštine.