Šef kabineta

 

Šef kabineta                  LEPA CVIJETIĆ VASILJEVIĆ

Adresa                                 Kralja Petra I 7, Višegrad

Kancelarija                      Broj 19

Broj telefona                  058/630-892

Broj faksa                          058/620-226

Imejl

 

BIOGRAFIJA

-Rođen: 12.4.1969. godine u Sarajevu

-Zanimanje: Diplomirani pravnik

RADNO ISKUSTVO:

-Opštine Višegrad, Odjeljenje za prostorno planiranje i stambeno-komunalne poslove /1997-2007./

-Opština Višegrad, Šef kabineta načelnika Opštine /2007-2012./

-Opština Višegrad, Kabinet načelnika Opštine, na poslovima Samostalnog stručnog saradnika za poslove načelnika Opštine /2012-2016./

-Opština Višegrad, Šef kabineta načelnika Opštine /2016-danas/

 

NADLEŽNOSTI ŠEFA KABINETA NAČELNIKA OPŠTINE

Vrši koordinaciju u radu kabineta načelnika opštine i Opštinske uprave, prima stranke, odgovara na zahtjeve stranaka, kao i druge poslove vezane za rad načelnika opštine. Daje stručna mišljenja u vezi poslova iz djelokruga načelnika opštine, izrađuje pojedine nacrte odluka, odnosno opštih akata iz nadležnosti načelnika opštine, obavlja organizacione i tehničke poslove za održavanje sjednica Kolegijuma načelnika opštine, priprema materijale za sjednice Kolegijuma, kao i druge poslove vezane za rad načelnika opštine.