Odjeljenje za inspekcijske poslove

 

Načelnik                          MILICA STANČIĆ

Adresa                                 Andrićgrad bb, Višegrad

Kancelarija                     Broj

Broj telefona                  058/630-109

Broj faksa                          058/620-602

Imejl                                     inspektorivgd@teol.net

 

Datum rođenja: 30.09.1959.
Zanimanje: diplomirani prostorni planer

Radno iskustvo

2006. – 2011. MIG Optika, Menadžer poslovnice
Organizovanje poslovnih aktivnosti
Nabavka i prodaja
Administrativni poslovi

1995. – 2002. STR Maki, Suvlasnik
Organizovanje poslovnih aktivnosti
Administrativni poslovi

1993. – 1995. Opština Višegrad, Odeljenje za urbanizam, Službenik za urbanističke poslove
Rad na urbanističkim uslovima

1988. – 1992. STR Maki, Vlasnik
Organizovanje poslovnih aktivnosti
Administrativni poslovi

Obrazovanje

1985. Prirodno – matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu
Osnovne akademske studije
Studijski program Prostorno planiranje

NADLEŽNOSTI ODJELJENJA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

Odjeljenje za inspekcijske poslove vrši inspekcijski nadzor nad pridržavanjem propisa, koji se odnose na: kvalitet i zdravstvenu ispravnost hrane, uključujući i hrane za životinje, trgovinu, ugostiteljstvo, turizam, usluge, zaštitu potrošača, cijene, mjerne jedinice i mjerila, kvalitet i bezbjednost neprehrambenih proizvoda, primarnu biljnu proizvodnju, zaštitu poljoprivrednog zemljišta, podsticaje u poljoprivredi i ruralnom razvoju, zdravstvenu zaštitu, zaštitu i dobrobit životinja, veterinarsku djelatnost, planiranje i uređenje prostora, građenje i građevinarstvo, građevinske materijale, zaštitu životne sredine, ekologije i uređenje prostora, upravljanje otpadom, zdravstvenu zaštitu stanovništva, hemikalije, vodu za sanitarno- rekreativne potrebe i ljekovite vode, sanitarno-tehničke i higijenske uslove objekata i druge oblasti određene propisima.