Odjeljenje za inspekcijske poslove

 

V.D. načelnik                  MILICA STANČIĆ

Adresa                                 Kralja Petra I 7, Višegrad

Kancelarija                     Broj

Broj telefona                  058/630-109

Broj faksa                          058/620-602

Imejl                              inspektorivgd@teol.net

 

NADLEŽNOSTI ODJELJENJA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

Odjeljenje za inspekcijske poslove vrši inspekcijski nadzor nad pridržavanjem propisa, koji se odnose na: kvalitet i zdravstvenu ispravnost hrane, uključujući i hrane za životinje, trgovinu, ugostiteljstvo, turizam, usluge, zaštitu potrošača, cijene, mjerne jedinice i mjerila, kvalitet i bezbjednost neprehrambenih proizvoda, primarnu biljnu proizvodnju, zaštitu poljoprivrednog zemljišta, podsticaje u poljoprivredi i ruralnom razvoju, zdravstvenu zaštitu, zaštitu i dobrobit životinja, veterinarsku djelatnost, planiranje i uređenje prostora, građenje i građevinarstvo, građevinske materijale, zaštitu životne sredine, ekologije i uređenje prostora, upravljanje otpadom, zdravstvenu zaštitu stanovništva, hemikalije, vodu za sanitarno- rekreativne potrebe i ljekovite vode, sanitarno-tehničke i higijenske uslove objekata i druge oblasti određene propisima.