Odjeljenje za finansije

 

V.D. načelnik                  NJEGOŠ TANASKOVIĆ

Adresa                                 Kralja Petra I 7, Višegrad

Kancelarija                     Broj 14

Broj telefona                  058/630-990

Broj faksa                         058/620-602

Imejl
finansijevg@teol.net

 

BIOGRAFIJA

-Rođen: 19.4.1978. godine u Goraždu

-Zanimanje: Diplomirani ekonomista

RADNO ISKUSTVO:

-Opština Novo Goražde, na poslovima Samostalnog stručnog saradnika za budžet /2003-2006./

-Opština Novo Goražde, šef Službe finansija /2006-2007./

-Opština Višegrad, na poslovima Samostalnog stručnog saradnika za budžet i budžetske korisnike /2007-2009./

-Opština Višegrad, načelnik Odjeljenja za finansije /2009-2016./

-/V.D./Načelnik Odjeljenja za finansije /2016-danas/

-OSTALO:

-Sertifikovani ovlašćeni računovođa Saveza računovođa i revizora Republike Srpske /2006./

-Sertifikovani ovlašćeni interni revizor Udruženja internih revizora iz Banja Luke /2009./

 

NADLEŽNOSTI ODJELJENJA ZA FINANSIJE

Odjeljenje za finansije vrši stručne i druge poslove koji se odnose na praćenje ostvarivanja politike finasiranja u opštini, priprema nacrt budžeta, završni račun, prati prihode i izvršenje rashoda budžeta, vrši kontrolu pravilnosti i zakonitosti korištenja budžetskih sredstava, finansijsko, materijalno i računovodstveno poslovanje Opštinske uprave Višegrad i drugih korisnika koji se finansiraju iz budžeta opštine, kao i drugi poslove koji mu se stave u nadležnost.