Odjeljenje za finansije

 

 Načelnik                          Milan Jakšić

Adresa                                 Andrićgrad bb, Višegrad

Kancelarija                     Broj 14

Broj telefona                  058/630-990

Broj faksa                         058/620-602

Imejl                                    milanjaksic82@hotmail.com

 

BIOGRAFIJA

-Rođen: 15.2.1982. godine u Zenici

-Zanimanje: Diplomirani ekonomista

RADNO ISKUSTVO:

-Opština Višegrad, na poslovima Samostalnog stručnog saradnika za računovodstvene-knjigovodstvene poslove /2008-2019./

– Samostalni stručni saradnik za javne nabavke 2019.

-OSTALO:

-Sertifikovani ovlašćeni računovođa Saveza računovođa i revizora Republike Srpske /2014./

NADLEŽNOSTI ODJELJENJA ZA FINANSIJE

Odjeljenje za finansije vrši stručne i druge poslove koji se odnose na praćenje ostvarivanja politike finasiranja u opštini, priprema nacrt budžeta, završni račun, prati prihode i izvršenje rashoda budžeta, vrši kontrolu pravilnosti i zakonitosti korištenja budžetskih sredstava, finansijsko, materijalno i računovodstveno poslovanje Opštinske uprave Višegrad i drugih korisnika koji se finansiraju iz budžeta opštine, kao i drugi poslove koji mu se stave u nadležnost.