Odjeljenje za privredu lokalni razvoj i društvene djelatnosti

 

 Načelnik                        ANA BOGDANOVIĆ

Adresa                                Andrićgrad bb, Višegrad

Kancelarija                    Broj 15

Broj telefona                 058/630-991

Broj faksa                        058/620-602

Imejl                                   ana.bogdanovic@opstinavisegrad.com

 

BIOGRAFIJA

-Rođena: 24.4.1981.godine u Goraždu

-Zanimanje: Diplomirani pravnik

-RADNO ISKUSTVO:

-Notarska kancelarija, na poslovima zaključivanja ugovora o prometu nekretnina i sačinjavanja osnivačkih akata privrednim društvima /2012 -2016./

-Načelnik Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti /2016-danas/

 

NADLEŽNOSTI ODJELJENJA ZA PRIVREDU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti vrši stručne i upravne poslove koji se odnose na pripremu odluka i drugih akata, studijske i analitičke poslove iz oblasti privrede i društvenih djelatnosti, a naročito: industrija, trgovina i snabdijevanje, ugostiteljstvo, turizam, preduzetnička djelatnost, saobraćaj i veze, poljoprivreda, šumarstvo i vodoprivreda, predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, zdravstvena zaštita, socijalna zaštita, sport i omladina, nadzor iz oblasti privrede i društvenih djelatnosti, kao i druge poslove koji mu se stave u nadležnost.