Секретар Скупштине општине

 

 Секретар                           МИЛАН ЂУКИЋ

Адреса                                 Андрићград бб, Вишеград

Канцеларија                     Број 22

Број телефона                  058/620-823

Број факса                         058/620-602

Имејл                                    milan.djukic@opstinavisegrad.com              

 

БИОГРАФИЈА

-Рођен: 27.3.1984. године у Сарајеву

-Занимање: Дипломирани правник

-РАДНО ИСКУСТВО:

-СШ ,,Иво Андрић“, професор права /2009-2010./

-Општина Вишеград, Одјељење за општу управу на пословима послове Самосталног стручног сарадника за имовинско-правне послове и правне послове и грађанска стања /2010-2016./

-/В.Д./Секретар Скупштине општине /2016-данас/

 

НАДЛЕЖНОСТИ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ СКУШТИНЕ ОПШТИНЕ

Стручна служба Скупштине општине врши стручне, организационе и друге послове за потребе Скупштине општине, одбора, савјета, комисија и других радних тијела Скупштине општине, пружа стручну помоћ одборницима у извршавању њихових одборничких дужности и врши сручне и административно-техничке послове за потребе клубова одборника у Скупштини општине, припрема материјале за сједнице Скупштине општине и њених радних тијела, стара се о њиховој достави, као и друге послове везане за рад Скупштине општине.