Potpredsjednik Skupštine

Potpredsjednik Skupštine       Edin Karaman      

Adresa                                                     Andrićgrad bb, Višegrad

Kancelarija                                         Broj 19

Broj telefona                                     058/630-586

Broj faksa                                             058/620-602

 

BIOGRAFIJA

Rođen 20.01.1970. godine. Zanimanje mašinski tehničar.

Otac dvije kćerke.

Obavlja funkciju potpredsjednika Skupštine opštine Višegrad.