Potpredsjednik Skupštine

 

Potpredsjednik Skupštine       Miladin Milićević                         

Adresa                                                     Andrićgrad bb, Višegrad

Kancelarija                                         Broj 19

Broj telefona                                     058/630-586

Broj faksa                                             058/620-602

Imejl                                                        miladin.milicevic@opstinavisegrad.com

Miladin Milićević, trenutno zaposlen na poslovima i radnim zadacima potpredsjednika Ckupštine opštine Višegrad. Osnovnu školu završio u Dobrunu opština Višegrad, a srednju i studije u Sarajevu.

U prethodnom vremenu obavljao sledeće dužnosti:

  1. Inspektor društvenih prihoda,
  2. Šef službe za inspekcijske poslove
  3. Direktor poreske uprave Višegrad
  4. Sekretar sekretarijata za urbanizam,
  5. Prostorno uređenje, imovinsko pravne poslove i ekologiju opštine Višegrad
  6. Direktor javnog preduzeća (komunalna radna organizacija Višegrad)
  7. U periodi 2004-2008 načelnik opštine Višegrad
  8. Član Srpske napredne stranke Republike Srpske,
  9. Predsjednik opštinskog odbora Višegrad i član glavnog odbora SNS..