Položaj

polozaj

Višegrad se nalazi na krajnjem istoku Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, 16 km od granice prema Srbiji, na 43° 47´ 7“ sjeverne geografske širine, i 19° 17´ 35“ istočne geografske dužine. Istočna granica opštine ujedno je i državna granica sa Republikom Srbijom, odnosno opštinama Bajina Bašta i Užice.Sa juga se opština Višegrad graniči sa opštinom Rudo, a sa zapada i sjeverozapada sa opštinama Rogatica i Srebrenica. Opština Višegrad zauzima površinu od 448 km², a prosječna nadmorska visina iznosi 324 m. Najveći dio teritorije opštine pripada šumskom zemljištu (oko 29121ha) i poljoprivrednom zemljištu (oko13.613ha). Opština Višegrad, prema procjeni, danas ima oko 13.500 stanovnika, a sam grad oko 8.000.

Višegrad se nalazi u pojasu umjereno kontinentalne klime. Izražena su sva četiri godišnja doba, a odlikuje se dugim i toplim ljetima (maksimalna temperatura do 40°C) i hladnim zimama (minimalne temperature do -15°C).

Prije raspada bivše Jugoslavije Višegrad se nalazio na veoma frekventnom dubrovačkom turističkom pravcu, kojim su turisti iz Srbije i šire okoline putovali za Dubrovnik i jadransko primorje. Zahvaljujući tome Višegrad je bio atraktivno tranzitno turističko mjesto. Početkom rata ne ovim prostorima 1992. godine ovaj pravac gubi svoj značaj. Posljednjih par godina turisti ponovo počinju da idu ovim pravcem, ali još uvijek u malom broju. Nakon završetka izgradnje turističke pruge Višegrad će ponovo dobiti na značaju, posebno zbog obližnje „Šarganske osmice“ koju već sada posjećuje veliki broj turista. Velike mogućnosti za razvoj turizma pruža i rijeka Drina, jer se Višegrad nalazi na potencijalnom Drinskom pravcu, kako su ga nazvali strani turoperatori.