Obavještenje za korisnike koji su zadovoljili kriterijume za drugi krug odabira – izradu biznis plana

25.09.2023.

OBAVJEŠTENJE ZA KORISNIKE KOJI SU ZADOVOLJILI KRITERIJUME ZA DRUGI KRUG ODABIRA – „IZRADU BIZNIS PLANA“

Pozivaju se svi korisnici koji su zadovoljili kriterijume u prvom krugu odabira prijava na „Javni poziv za dodjelu sredstava za socio-ekonomsku podršku ranjivim grupama na tržištu rada u 2023. godini“, da prisustvuju obuci na temu „Izrada biznis plana“

Obuka će se održati u ponedeljak, 2.10.2023. godine u 11.30 časova u Društvenom centru Višegrad (prostorija u objektu fiskulturne sale Srednjoškolskog centra „Ivo Andrić“.

Lično prisustvo kandidata je obavezno.

Preporuka kandidatima je da do dana održavanja obuke pribave tri ponude, te iste ponesu na obuku.

Prilog:

Rang lista korisnika koji su zadovoljili kriterijume za drugi krug – „Izradu biznis plana“, za dodjelu sredstava za socio-ekonomsku podršku ranjivim grupama na tržištu rada u 2023. godini.

– Rang lista Tabela za ocjenu

– Forma za izradu biznis plana 2 Forma poslovnog plana_FINAL