Prodaja nepokretnosti u svojini opštine s ciljem zapošljavanja

27.04.2017.

Višegradska Skupština usvojila je prijedlog odluke o prodaji nepokretnosti u svojini opštine s ciljem otvaranja novih radnih mjesta.

Načelnik Višegrada Mladen Đurević ocijenio je sjednicu Skupštine opštine kao uspješnu i pohvalio odluke koje se odnose na prodaju nepokretnosti u svojini opštine Višegrad radi novih zapošljavanja.

Navodeći da su odbornici na sjednici ukazali i na dugogodišnji problem nedostatka sanitetskog vozila, Đurević je rekao da će opština izdvojiti 75.000 KM za kupovinu sanitetskog vozila u ovoj godini.

Đurević je pohvalio rad Turističke organizacije Višegrad i naveo da je završena javna nabavka za 15 turističkih kućica koje će za sve prodavce suvenira biti postavljene na Trgu palih boraca i u ulici Druge podrinjske brigade.

„Opština je u saradnji sa turističkom organizacijom zaposlila četiri djevojke koje obavljaju poslove turističkog informatora i pomažu u radu Turističke organizacije. Planiramo da postavimo i info-table da bi turisti vidjeli sve turističke atrakcije u Višegradu“, dodao je Đurević.

Na sjednici je usvojen Prijedlog statuta opštine Višegrad, a razmatrani su i izvještaji o poslovanju u prošloj godini javnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač opština.

Podršku nisu dobila preduzeća „Radio Višegrad“, Javna zdravstvena ustanova „Apoteka“, Javna sportska ustanova „Drina“, Dom zdravlja, Turistička organizacija opštine Višegrad, Javna ustanova Rehabilitacioni centar „Vilina vlas“, Javna ustanova za predškolsko vaspitanje i obrazovanje „Neven“, kao i Javno preduzeće „Komunalac“.

SRNA