Положај

polozaj

Вишеград се налази на крајњем истоку Републике Српске, односно Босне и Херцеговине, 16 км од границе према Србији, на 43° 47´ 7“ сјеверне географске ширине, и 19° 17´ 35“ источне географске дужине. Источна граница општине уједно је и државна граница са Републиком Србијом, односно општинама Бајина Башта и Ужице.Са југа се oпштина Вишеград граничи са општином Рудо, а са запада и сјеверозапада са општинама Рогатица и Сребреница. Општина Вишеград заузима површину од 448 км², а просјечна надморска висина износи 324 м. Највећи дио територије општине припада шумском земљишту (око 29121хa) и пољопривредном земљишту (око13.613хa). Oпштина Вишеград, према процјени, данас има око 13.500 становника, а сам град око 8.000.

Вишеград се налази у појасу умјерено континенталне климе. Изражена су сва четири годишња доба, а одликује се дугим и топлим љетима (максимална температура до 40°Ц) и хладним зимама (минималне температуре до -15°Ц).

Прије распада бивше Југославије Вишеград се налазио на веома фреквентном дубровачком туристичком правцу, којим су туристи из Србије и шире околине путовали за Дубровник и јадранско приморје. Захваљујући томе Вишеград је био атрактивно транзитно туристичко мјесто. Почетком рата не овим просторима 1992. године овај правац губи свој значај. Посљедњих пар година туристи поново почињу да иду овим правцем, али још увијек у малом броју. Након завршетка изградње туристичке пруге Вишеград ће поново добити на значају, посебно због оближње „Шарганске осмице“ коју већ сада посјећује велики број туриста. Велике могућности за развој туризма пружа и ријека Дрина, јер се Вишеград налази на потенцијалном Дринском правцу, како су га назвали страни туроператори.