Počela naučna konferencija „San o gradu“

17.11.2017.

U Andrićevom institutu u Andrićgradu danas je počela naučna konferencija „San o gradu“, koja je okupila oko 30 profesora sa univerziteta iz Beograda, Banjaluke, Istočnog Sarajeva, Kosovske Mitrovice, te književnike i saradnike Instituta za književnost, jezik i umjetnost iz Beograda.

Rukovodilac Odjeljenja za književnost Andrićevog instituta Aleksandra Vraneš rekla je da je ova konferencija novi omaž u Andrićevoj godini i da nosi naziv prema njegovoj pripovjetci „San o gradu“.

„Ove konferencije zaokružuju njegovo stvaralaštvo i pozicioniraju ga u kontekst svetske književnosti. Svaka ideja i svaki književni pokret ima široki uticaj na društvo, pa tako i `San o gradu` ne pripada samo Andriću, nego ima daleko širi uticaj“, dodala je Vranešova.

Ona je istakla da je za ovu konfernciju štampan Zbornik rezimea, koji ima svoju prepoznatljivu estetsku vrijednost, a biće štampan i Zbornik radova, čime će se dati kulturološki doprinos proučavanju ove teme.

Borivoje Milošević sa Filozofskog fakulteta iz Banjaluke rekao je da će na konferenciji govoriti o urbanizaciji i razvoju u gradovima BiH za vrijeme Austrougarske uprave.

„Nastojao sam da prikažem uspon bosansko-hercegovačkih gradova u periodu do Prvog svjetskog rata. Promjene koje su došle sa austrougarskom okupacijom osjetile su se na svim sferma života. Bosansko-hercegovački gradovi su se u velikoj mjeri promijenili. Sarajevo je kao prestonica zemlje najviše napredovalo i trebalo bi da predstavlja svojevrstan izlog napretka Austrougarske u BiH“, naglasio je Milošević.

On je dodao da su za Sarajevom kaskali i ostali gradovi, dok je pet gradova iz okruženja doživjelo velike promjene u urbanizaciji i izgradnji, a osim toga došlo je do promjena u načinu života, ishrani, odjevanju i kulturnim navikama stanovništva.

Direktor Arhiva Srbije Miroslav Perišić rekao je da je tema o kojoj će govoriti na konferencije „Uspon grada u Srbiji krajem 19. vijeka“.

„To je pomalo zaboravljena tema u srpskoj istoriografiji i govoriću o tome kako su društvene promene uticale na gradove u Srbiji“, rekao je Perišić.

On je dodao da je to vrijeme velikih društvenih promena i kada među stranim putopiscima raste interesovanje za Srbiju.

„Vreme kada se formiraju institucije kulture, kada se izučava o prošlosti, vreme kada život u gradu postaje drugačiji. To je vreme ubrzanog razvoja građanskog života u Srbiji. Srpsko građanstvo se najpre formira u Trstu u 18. i početkom 19. veka, ali se taj impuls evropskih uticaja krajem 19. veka snažno odrazio na razvoj gradova u Srbiji“, dodao je Perišić.

Naučna konferencija „San o gradu“ biće završena u nedjelju 19. novembra.

SRNA