Otkloniti nedostatke na obnovljenoj višegradskoj ćupriji

14.11.2016.

Tika

Predstavnici opštine Višegrad iznijeli su na današnjem sastanku sa delegacijom Turske agencije za saradnju i koordinaciju /Tika/ primjedbe u vezi sa obnovom mosta Mehmed paše Sokolovića, koje se uglavnom odnose na rasvjetu, na površine na kojima izrasta zelenilo, kao i prilaznu rampu, rekao je načelnik ove opštine Mladen Đurević.

„Iznijeli smo svoje primjedbe i očekujemo da će korekcije na obnovi mosta biti izvršene. To se, prije svega, odnosi na rasvjetu, na površine na kojima izrasta zelenilo, te na mjesta gdje je povećan nivo šljunka, kao što je slučaj kod osojničkog potoka“, rekao je Đurević novinarima nakon sastanka sa predstavnicima Tike o kontroli radova na mostu, čija je restauracija završena prošle godine.

Đurević je zahvalio predstavnicima Tike i delegacijama iz Turske koje su došle u Višegrad, te članovima Nadzornog odbora za obnovu mosta.

On je dodao da je projekat obnove mosta značajan za turizam, jer svakodnevno privlači mnogobrojne turiste iz cijelog svijeta.

Tika

Direktor Tike za BiH Birol Četin rekao je da su sastanku prisustvovale delegacije Generalne direkcije za puteve Turske, koja je bila kontrolor, odnosno vršila nadzor nad radovima i predstavnici Direkcije za fondacije Turske.

„Završeni su radovi na mostu, a tehnička delegacija treba da izvrši kontrolu da li je sve urađeno u skladu sa projektom. Na sastanku smo saslušali prijedloge predstavnika vlasti i institucija BiH“, rekao je Četin.

On je dodao da će, nakon što bude izvršena kontrola, tehnička dokumentacija biti dostavljena institucijama BiH.

Četin je naveo da su uočeni problemi u vezi sa rasvjetom i uređenjem površina oko mosta.

Tika

„Opština je tražila podršku za uređenje okoline mosta. Za sistem navodnjavanja uradićemo poseban projekat koji će pripremiti opština, a mi ćemo investirati“, dodao je Četin.

On je rekao da će biti urađene korekcije radova, a da će tehnički prijem biti izvršen nakon godinu dana ako ne bude nikakvih problema.

Šef kancelarije Uneska u BiH Siniša Šešum očekuje da će most zvanično biti otvoren tokom 2017. godine. „Sad se ide ka tome da se izvrši tehnički prijem u skladu sa lokalnim zakonodavstvom“, kaže Šešum.

Stručnjak Zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog nasljeđa Republike Srpske Milijana Okilj rekla je da su na sastanku iznesene određene primjedbe i dodala da očekuje da će nedostaci biti otklonjeni u narednom periodu.

„Osnovna primjedba je da se moraju poštovati važeći zakoni u Republici Srpskoj da se uradi tehnički prijem prema našim zakonima i, ako bude primjedbi na radove, da se nedostaci otklone prije nego što se dobije upotrebna dozvola“, navela je ona.

SRNA