Одјељење за привреду локални развој и друштвене дјелатности

 

 Начелник                        АНА БОГДАНОВИЋ

Адреса                                Aндрићград бб, Вишеград

Канцеларија                    Број 15

Број телефона                 058/630-991

Број факса                        058/620-602

Имејл                                   ana.bogdanovic@opstinavisegrad.com

 

БИОГРАФИЈА

-Рођена: 24.4.1981.године у Горажду

-Занимање: Дипломирани правник

-РАДНО ИСКУСТВО:

-Нотарска канцеларија, на пословима закључивања уговора о промету некретнина и сачињавања оснивачких аката привредним друштвима /2012 -2016./

-Начелник Одјељења за привреду и друштвене дјелатности /2016-данас/

 

НАДЛЕЖНОСТИ ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

Одјељење за привреду и друштвене дјелатности врши стручне и управне послове који се односе на припрему одлука и других аката, студијске и аналитичке послове из области привреде и друштвених дјелатности, а нарочито: индустрија, трговина и снабдијевање, угоститељство, туризам, предузетничка дјелатност, саобраћај и везе, пољопривреда, шумарство и водопривреда, предшколско, основно и средње образовање, здравствена заштита, социјална заштита, спорт и омладина, надзор из области привреде и друштвених дјелатности, као и друге послове који му се ставе у надлежност.