Одјељење за финансије

 

 Начелник                          Милан Јакшић

Адреса                                 Андрићград бб, Вишеград

Канцеларија                     Број 14

Број телефона                  058/630-990

Број факса                         058/620-602

Имејл                                    milanjaksic82@hotmail.com

 

БИОГРАФИЈА

-Рођен: 15.2.1982. године у Зеници

-Занимање: Дипломирани економиста

РАДНО ИСКУСТВО:

-Општина Вишеград, на пословима Самосталног стручног сарадника за рачуноводствене-књиговодствене послове /2008-2019./

– Самостални стручни сарадник за јавне набавке 2019.

-ОСТАЛО:

-Сертификовани овлашћени рачуновођа Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске /2014./

НАДЛЕЖНОСТИ ОДЈЕЉЕЊА ЗА ФИНАНСИЈЕ

Одјељење за финансије врши стручне и друге послове који се односе на праћење остваривања политике финасирања у општини, припрема нацрт буџета, завршни рачун, прати приходе и извршење расхода буџета, врши контролу правилности и законитости кориштења буџетских средстава, финансијско, материјално и рачуноводствено пословање Општинске управе Вишеград и других корисника који се финансирају из буџета општине, као и други послове који му се ставе у надлежност.