Konačna rang lista korisnika za socio-ekonomsku podršku

27.10.2023.

Konačna rang lista korisnika za socio-ekonomsku podršku ranjivim grupama na tržištu rada u 2023. godini projektu Socio-ekonomska održivost i podrška lokalnom stanovništvu Gornje-drinske regije 2019-2023 (SELLS).

Tabela za ocjenu II krug