Javni poziv socio-ekonomske održivosti i podrške lokalnom stanovništvu Gornje-drinske regije

18.09.2020.

U skladu sa potpisanim Sporazumom o razumjevanju  između Opštine Višegrad i Caritas-a Švicarske, načelnik opštine raspisuje:

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVA

Opština Višegrad i Caritas Švicarske objavljuju Javni poziv za dostavljanje aplikacija/prijava za Projekat Socio-ekonomska održivost i podrška lokalnom stanovništvu Gornje-drinske regije 2019 – 2023(SELLS).

Pravo učešća na ovom Javnom pozivu imaju korisnici:

– koji su se prijavili na Predpoziv projekta SELLS, i

učestvovali na treningu za ispunjavanje aplikacionih formulara

Poziv je otvoren od 16.09. 2020. godine do 25.09. 2020. godine

Popunjen aplikacioni formular se u zatvorenim kovertama predaju na pisarnici Opštine Višegrad.

Krajnji rok predaje je 25.09.2020. godine do 15,00 časova.

Na kovertama je dovoljno naznačiti Aplikacija za SELLS projekat.