Јавни позив социо-економске одрживости и подршке локалном становништву Горње-дринске регије

18.09.2020.

У складу са потписаним Споразумом о разумјевању  између Општине Вишеград и Caritas-a Švicarske, начелник општине расписује:

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА

Општина Вишеград и Caritas Švicarske објављују Јавни позив за достављање апликација/пријава за Пројекат Социо-економска одрживост и подршка локалном становништву Горње-дринске регије 2019 – 2023(СЕЛЛС).

Право учешћа на овом Јавном позиву имају корисници:

– који су се пријавили на Предпозив пројекта SELLS, и

учествовали на тренингу за испуњавање апликационих формулара

Позив је отворен од 16.09. 2020. године до 25.09. 2020. године

Попуњен апликациони формулар се у затвореним ковертама предају на писарници Општине Вишеград.

Крајњи рок предаје је 25.09.2020. године до 15,00 часова.

На ковертама је довољно назначити Апликација за SELLS пројекат.