Javni poziv budžetskim korisnicima i korisnicima sredstava granta

11.08.2020.

Pozivaju se svi korisnici budžetskih sredstava da u pisanom obliku najkasnije do 15. 09. 2020. godine podnesu budžetski zahtjev za korišćenje sredstava iz budžeta opštine Višegrad za 2021. godinu.

Korisnici budžetskih sredstava koji nemaju potrošačku jedinicu u okviru budžeta, a korisnici su grant sredstava dužni su dostaviti informaciju o potrebnim sredstvima i aktivnostima nadležnom odjeljenju  (Odjeljenje za privredu, lokalni razvoj i društvene djelatnosti) radi planiranja rashoda po osnovu grantova, najkasnije 10. 09. 2020. godine.

Mjesne zajednice takođe dostavljaju obrazac sa prijedlozima za potrebnim sredstvima koji je definisan prilogom broj 4 do 10. 09. 2020. godine, kako bi nadležna odjeljenja obradila do 15. 09. 2020. godine.

Uputstvo budžetskim korisnicima za pripremu budžeta opštine Višegrad za 2021. godinu sa prilozima postavljeno je na zvaničnoj internet stranici opštine Višegrad  www.opstinavisegrad.com

Svi budžetski korisnicu su dužni dostaviti procijenu izvršenja vlastitih prihoda i primitaka, kao i procjenu izvršenja rashoda i izdataka  koje planiraju do kraja 2020. godine, kao poseban dodatak budžetskom zahtjevu, iskazan vrijednosno po strukturi (po stavkama) budžeta za  2020. godinu ili predloženom izmjenom strukture u odnosu na 2020. godinu.

Ovaj javni poziv biće objavljen na internet stranici opštine Višegrad www.opstinavisegrad.com i oglasnoj tabli opštine.

Prilozi:

Prilog budzetski korisnici

Prilog mjesne zajednice

Uputstvo budzetskim korisnicima za 2021