Đurević: Neosnovane optužbe pojedinih odbornika

04.06.2021.

Načelnik Višegrada Mladen Đurević izjavio je da pojedini odbornici u lokalnom parlamentu iznose neistine da opština i načelnik vrše pritisak na sudstvo u vezi sa pokrenutom tužbom Vlade Republike Srpske prema Skupštini opštine, te pozvao pojedince da se uzdrže od daljih neosnovanih optužbi.

„Opština Višegrad se bavi isključivo odgovorima na tužbe kroz zakonske propise i nema nikakvu komunikaciju sa sudstvom. Nismo angažovali advokatske timove već odgovore pripremaju opštinski službenici koji rade u skladu sa zakonom“, rekao je Đurević na konferenciji za novinare.

On je naveo da je grupa odbornika nezakonito konstituisala Skupštinu opštine Višegrad i održala nekoliko sjednica.

„Na sve to se oglasilo i nadležno ministarstvo, kao i Vlada Republike Srpske koja je na kraju donijela zaključak kojim je obustavila sve te nezakonite radnje, odnosno odluke i uputila preko Pravobranilaštva Srpske tužbe Okružnom sudu u Istočnom Sarajevu“, rekao je Đurević.

On je naglasio da opština poštuje sudstvo Republike Srpske i sve organe, te da vjeruje da će svi oni koji se bave slučajem Skupštine opštine Višegrad donijeti zakonske zaključke i odluke na zadovoljstvo svih sugrađana da bi napokon opština mogla da nastavi sa radom, u skladu sa zakonima Republike Srpske.

Pravnik u opštini Višegrad Aleksandar Đukanović rekao je da je tužba blagovremena i da ju je podnijelo ovlašteno lice u rokovima koje definiše Zakon o lokalnoj samoupravi Republike Srpske koji je leks specijalis zakon u odnosu na Zakon o upravnim sporovima, koji je opšteg karaktera u odnosu na Zakon o lokalnoj samoupravi i sve njegove odredbe.

„Tužba je u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu odluke podnijela nadležnom sudu Vlada Republike Srpske kojoj je Zakon o lokalnoj samoupravi dao tu mogućnost i zastupana je od Pravobranilaštva kako to definiše član 9 Zakona o Pravobranilaštvu“, pojasnio je Đukanović.

On je naglasio da je ovakav stav zauzeo i Vrhovni sud Republike Srpske u svojim presudama, što je u odgovoru na tužbu od načelnika opštine priloženo i detaljno opisano.

Vlada Republike Srpske konstatovala je da prva sjednica Skupštine opštine Višegrad, kao i sjednice održane nakon nje, nisu sazvane i održane u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi i opštinskim Statutom i Poslovnikom, te da lokalni parlament nije konstituisan.

Vlada je upoznala Skupštinu opštine Višegrad i odbornike da su svi akti doneseni na prvoj sjednici u januaru nezakoniti i da će njihovo izvršenje biti obustavljeno.

SRNA