Obavještenje Komunalne policije

10.02.2017.

Poštovani sugrađani, obavještavamo vas dopisom da zbog neistinitog pisanja na fejsbuk stranici „Zahvalni Višegrađani“ dovodite rad Komunalne policije u nezavidan položaj, a posebno rad načelnika opštine i da pisanje na pomenutoj stranici shvatite kao nekorektan odnos pojedinaca prema opštini.

Načelnik opštine Mladen Đurević se ni jednom riječju nije obratio Komunalnoj policiji povodom prikupljanja navedenih potpisa, a niti istu zabranio. Komunalna policija je dobila dojavu od građana da se na 4-5 lokacija u gradu nalaze organizatori prikupljanja potpisa i izašla na lice mjesta, te zatekla lica sa postavljenim stolom u Ul.Kralja Petra (ispred CM-a). Kako su sami izjavili, odobrenje za privremeno zauzimanje javnih površina nisu imali, samovoljno su postavili stolove. Objašnjeno im je da prekinu sa prikupljanjem potpisa, odmah podnesu zahtjev nadležnom opštinskom Odjeljenju za korišćenje navedene lokacije i drugih koje žele koristiti kao i vremenski  period korišćenja i da po dobijanju odobrenja nastave sa akcijom. Takođe im je rečeno da su svi koji su koristili navedenu lokaciju (za Novu godinu, 8.mart, za prodaju knjiga, AVON kozmetike), a pogotovo Udruženje žena  ASKA, koje su prikupljale humanitarne akcije za djecu sa posebnim potrebama i slično unaprijed, sedam dana, najavljivali korišćnje iste lokacije, te da se ne može tolerisati samovoljno, bez odobrenja, postavljanje stolova na toj i ostalim lokacijama u gradu.

Prekinuli su akciju prikupljanja potpisa i predali zahtjev za odobrenje u opštini. Odobrenje su dobili 09.02.2017.god. za lokaciju u Ul.Kralja Petra i za period od 08.02. do 15.02.2017.god. Kako su izjavili Komunalnoj policiji za više lokacija nisu bili zainteresovani iako su znali da mogu dobiti. Na fejsbuk stranici objavljuju da zabrana stoji, okrivljuju načelnika i rad Komunalne policije. Načelnik Mladen Đurević nije bio apsolutno upoznat sa njihovim zahtjevom, dobijenim odobrenjem za korišćenje javne površine opštine Višegrad, a posebno nije istu zabranio o čemu pišu i šalju dezinformcije u javnost.

Organizatori akcije su Komunalnoj policiji izjavili da su  zadovoljni dobijenim odobrenjem, jer je ispoštovan njihov zahtjev i za traženu lokaciju, kao i traženi vremenski period.

Molimo da lažne informacije o postupanju načelnika opštine i Komunalne policije shvatite kao loš i nekorektan odnos pojedinaca (gore navedene fejsbuk stranice) prema opštini Višegrad, a posebno jer objavljuju tekstove u kojima piše “Zabrana i dalje traje“ iako navedeno odobrenje već dva dana imaju kod sebe.

S poštovanjem!

Komunalna policija opštine Višegrad