Zaštititi dostojanstvo žrtve – dužnost novinara

25.08.2023.

Zaštiti dostojanstvo žrtve po svaku cijenu je dužnost novinara kada izvještava o femicidu, rekao je novinar iz Višegrada Radoje Tasić.

„Ne treba težiti senzacionalizmu i treba izbjegavati naslove koji mogu motivisati buduće nasilnike da i oni počine to nečovječno djelo“, istakao je Tasić, koji je u Višegradu prisustvovao radionici za novinare „Osnaživanje lokalnih medija da aktivno doprinose sprečavanju nasilja nad ženama“.

On je mišljenja da je ovakav vid edukacije novinara na zadatu i u ovom trenutku posebno aktuelnu temu potreban što češće kako bi se mladi predstavnici „sedme sile“ upoznali sa ovom problematikom, a iskusniji podsjetili na načine pisanja o nasilju nad ženama i u porodici.

Selma Zulić Šiljak iz Medija centra Sarajevo, koji je bila voditelj radionice rekla je novinarima da na ovakvim skupovima uče od lokalnih medija kako mogu učestvovati u prevenciji nasilja nad ženama i prevenciji nasilja u porodici poštujuću profesionalne standarde, etičke principe i postulate svoje profesije.

„Nasilje se dešava u lokalnoj zajednici, prijavljuje se u lokalnoj policijskoj stanici i ključno je da se lokalni mediji profesionalno usavršavaju u ovoj oblasti“, rekla je Šiljakova.

Novinar Radio Višegrada Milica Kusmuk rekla je da se profesionalni novinari u malim lokalnim zajednicama rijetko susreću sa slučajevima nasilja u porodici i da bi novinari trebalo da rade na edukaciji i preventivi nasilja, a ne senzacionalističkim temama.

Radionici su prisustvovali novinari Radio Višegrada, dopisnici Srne, Televizije BN, Slobodne Evrope i predstavnici opštine.

SRNA