Zaštita vodomjera i kućne instalacije

29.11.2021.

U zimskom periodu, kada su temperature često ispod nule, može doći do smrzavanja i ozbiljnih oštećenja mjernih uređaja i unutrašnjih vodovodnih instalacija, a usled toga i do prekida vodosnabdjevanja u objektima, ukoliko se isti ne zaštite pravovremeno i na odgovarajući način.
Iz tih razloga potrebno je prije svega toplotno izolovati mjerne uređaje odnosno vodomjere. Ukoliko je vodomjer postavljen plitko ili u podrumskim prostorijama potrebno je postaviti neki termoizolacioni materijal kao što su daske, stiropor ili slama preko vodomjera. Bitno je napomenuti da samo zavijanje vodomjera u krpe ne predstavlja dovoljnu i sigurnu zaštitu. Vodomjeri u propisano izgrađenim šahtovima nalaze se ispod zone smrzavanja i ukoliko su poklopci šahtova adekvatni ne postoji mogućnost smrzavanja istog.
Preporučujemo korisnicima da provjere da li su poklopci na vodovodnim šahtovima dobro zatvoreni i da ih ne otvaraju na niskim temperaturama kako ne bi došlo do smrzavanja vodomjera i vode u cijevima. Treba povesti računa i o vodovodnoj instalaciji i preventivno izvršiti toplotnu izolaciju cijevi u prostorijama domaćinstava koje se slabije ili uopšte ne griju. Dvorišne česme bi trebalo isključiti u pomenutom periodu, a dvorišne vodovodne instalacije koje vode do česama, garaža i drugih nus prostorija koje se ne griju trebalo bi isprazniti ili preventivno i blagovremeno zaštititi.
Posebnu pažnju treba obratiti na objekte u kojima se periodično boravi (vikendice, prazne kuće..) i u kojima u zimskom periodu nema potrošnje vode. Potrebno je zatvoriti vodu, prekontrolisati instalacije i vodomjere i ispustiti vodu iz instalacija kako ne bi došlo do smrzavanja i pucanja vodomjera i cijevi.
Ukoliko ipak dođe do pucanja vodomjera, korisnici treba da se obrate Tehničkoj službi našeg preduzeća na telefon 058/620-112 gdje će dobiti sve instrukcije oko procedure zamjene oštećenog vodomjera, ili mogu doći lično u kancelariju pomenute službe u ulici Nikole Pašića br. 7.