Zabranjeno objavljivati lične podatke o licima koja su pozitivna na virus korona

01.04.2020.

Agencija za zaštitu ličnih podataka u BiH, donijela je rješenje:

Zabranjuje se nadležnim organima na svim nivoima vlasti u BiH, uključujući entitetske i kantonalne štabove civilne zaštite kao i drugim organima, koji djeluju u vanrednoj situaciji u vezi sa pandemijom virusa korona, da objavljuju lične podatke o licima koja su pozitivna na virus korona kao i licima kojima su određene mjere izolacije i samoizolacije.

Nalaže se nadležnim organima da odmah uklone i blokiraju lične podatke o licima koja su pozitivna na virus korona kao i licima koja poštuju određene mjere izolacije i samoizolacije, čiji podaci su javno objavljeni.