Za nabavku ogreva socijalno ugroženim 20.000 KM

02.10.2023.

Opština Višegrad je posredstvom Centra za socijalni rad izdvojila 20.000 KM za nabavku ogreva za 100 socijalno ugroženih lica, rekla je vršilac dužnosti direktora Centra Milica Stojanović.

Ona je navela da Centar isplaćuje sredstva za tuđu njegu i pomoć drugog lica, korisnicima socijalne pomoći obezbjeđuje božićne i vaskršnje pakete sa prehrambenim namirnicama, te na mjesečnom nivou dodjeljuje sredstva za socijalno ugrožena lica.

Načelnik Višegrada Mladen Đurević rekao je da je opština u saradnji sa Centrom za socijalni rad podijelila socijalno ugroženim licima novac za nabavku ogreva za predstojeću zimu.

On je istakao da je riječ o isplati jednokratne novčane pomoći koja je namijenjena korisnicima prava i licima bez porodičnog staranja, kao i drugim licima kojima je potrebna socijalna zaštita.

Đurević je dodao da je to praksa koja se primjenjuje svake godine i da je obaveza opštine da pomaže socijalno ugroženim sugrađanima.

SRNA