Za nabavku ogreva socijalno ugroženim 16.500 KM

02.11.2020.

Opština Višegrad je posredstvom Centra za socijalni rad u ovoj godini izdvojila 16.500 KM za nabavku ogreva za 110 socijalno ugroženih lica, rekao je direktor ove ustanove Dejan Savić.

„Korisnicima socijalne pomoći obezbjeđujemo i božićne i vaskršnje pakete u vidu prehrambenih namirnica da bi im omogućili da spremno dočekaju praznike“, rekao je Savić.

On je istakao da se za novčanu pomoć sada obraćaju mladi ili samohrani roditelji sa djecom, te oboljeli od teških bolesti, a da su ranije to uglavnom bila lica starija od 65 godina.

Savić je dodao da budžet kojim raspolažu opterećuje i usložnjava rast broja korisnika za dodatak za tuđu njegu i pomoć drugog lica.

„Na mjesečnom nivou imamo oko 350 korisnika ovog prava. Riječ je o pravu koje se ostvaruje isključivo na osnovu mišljenja ljekarske komisije i pravu koje nije materijalno uslovljeno, jer je zakonodavac predvidio da se cijeni funkcionalnost čovjeka, a ne njegovo materijalno stanje“, istakao je Savić.

Prema njegovim riječima, na mjesečnom nivou novčana pomoć dodjeljuje se za socijalno ugrožena lica.

SRNA