Za 300.000 KM veći Nacrt budžeta za iduću godinu

19.11.2019.

Skupština opštine Višegrad usvojila je danas Nacrt budžeta za iduću godinu od 9.691.386 KM, koji je za 300.000 KM ili 2,5 odsto veći od ovogodišnjeg budžeta.

Vršilac dužnosti načelnika opštinskog Odjeljenja za finansije Milan Jakšić rekao je da su poreski prihodi za četiri odsto veći u odnosu na rebalans ovogodišnjeg budžeta jer se procjenjuje da će rasti prihodi po osnovu PDV-a.

„Neporeski prihodi su planirani u manjem povećanju i tu su manje korekcije u odnosu na ovogodišnji budžet. Imamo povećanje kada je riječ o materijalnim troškovima koji se odnose na planiranje troškova sprovođenja lokalnih izbora 2020. godine i povećanje troškova usluga koje se odnose na prenos nadležnosti iz opštine na Direkciju u vezi sa naplatom parkinga“, naveo je Jakšić.

On je ocijenio raspravu kao konstruktivnu, što daje nadu da će u toku decembra biti sačinjen prijedlog budžeta.

Načelnik opštine Višegrad Mladen Đurević rekao je da će svi budžetski korisnici imati priliku da učestvuju u javnoj raspravi o usvajanju budžeta za narednu godinu.

On je dodao da je izmijenjena i odluka o radnom vremenu trgovačkih radnji, odnosno odlučeno da ne rade nedjeljom.

Odbornici su upoznati i o informacijama o korištenju, uzgoju i zaštiti šuma na šumsko-privrednom području „Višegradsko“, te o vodosnadbijevanju stanovništva i stanju elektroenergetske mreže u Višegradu.

SRNA