Voda sa javne česme Kosovo polje nije za piće

07.07.2017.

Odjeljenje za inspekcijske poslove opštine Višegrad saopštilo je danas da voda na javnoj česmi Kosovo polje nije za piće.

„Na osnovu utvrđenih rezultata ispitivanja fizičko-hemijskih i mikrobioloških parametara, uzorak vode nije zdravstveno ispravan, za šta je i dato stručno mišljenje rukovodioca Regionalnog centra Foča“, navode u Odjeljenju za inspekcije opštine Višegrad.

Inspektor za hranu i sanitarnu zaštitu je na osnovu dostavljenih analiza vode za piće uradio zapisnik, te na javnoj česmi na vidnom mjestu postavio obavještenje za građane da voda nije zdravstveno ispravna.

Fizičko-hemijski i mikrobiološki nalazi bili su dobri na javnim česmama Mezalin, Megdan i na česmi u glavnoj ulici.

Nadležne službe će ponovo vršiti kontrolu vode, o čemu će stanovništvo biti blagovremeno obaviješteno.

SRNA