Uvesti sistem razdvajanja otpada

26.03.2019.

Načelnik opštine Višegrad Mladen Đurević razgovarao je danas sa predstavnicima Razvojnog programa UN /UNDP/ o inicijativi za uvođenje novog sistema upravljanja otpadom, prema principu razdvajanja na mjestu nastanka.

Samostalni stručni saradnik za lokalni razvoj u opštini Višegrad Radmilo Mihajlović rekao je da će uvođenjem ovog modela, iz otpada biti izvučeni svi materijali koji mogu biti ponuđeni tržištu radi prodaje.

„Otpad razdvojen na mjestu nastanka najčistiji je i ima najveću tržišnu vrijednost, dok zaprljani otpad gubi 70 odsto vrijednosti“, istakao je Mihajlović.

On je dodao da se ovaj projekat sastoji iz nekoliko faza u kojima će biti utvrđen način sprovođenja modela, njegovi finansijski efekti, te u kojim dijelovima opštine, preduzećima, ustanovama i domaćinstvima će se primjenjivati model.

„Faze podrazumijevaju imenovanje projektnog tima, odabir dijela grada u kome će model biti testiran, kampanju podizanja svijesti o važnosti modela, ispitivanje tržišta, podizanje kapaciteta komunalnog preduzeća, nabavku potrebne opreme i materijala, prikupljanje otpada i njegovu pripremu za tržište i prodaju“, naveo je Mihajlović.

Predstavnik UNDP-a Saša Slijepčević rekao je da je u svim opštinama otpad uglavnom završava na deponijama, ali da takav sistem ne funkcioniše.

„Sa druge strane, imamo tržište koje vapi za sirovinama koje mogu da se izvuku iz otpada. Cilj nam je da unaprijedimo sistem kako bi komunalnom preduzeću dali priliku da prihoduje neka sredstva, a i da očistimo grad od smeća koje vidimo pored svakog lokalnog puta“, naglasio je Slijepčević.

Sastanku su prisustvovali i predstavnici resornih opštinskih odjeljenja i lokalnog komunalnog preduzeća „Komunalac“.

SRNA