Utvrđene nezakonitosti u radu prethodne administracije

27.12.2016.

Načelnik opštine Višegrad Mladen Đurević rekao je da je novoizabrana lokalna vlast utvrdila niz neregularnosti u poslovanju prethodne administracije i bivšeg načelnika, i sve će dostaviti nadležnim organima.

Đurević kaže da je prva neregularnost koja je uočena nesavjesno trošenje goriva.

„Na osnovu računa koji je ispostavila benzinska pumpa ustanovljeno je da je vozač iz opštine svojom karticom na dan pred izbore za više od 2.000 KM nasuo gorivo u vozila koja ne pripadaju opštini“, rekao je Đurević na konferenciji za novinare.

On kaže da je uočena i neregularnost u fakturi ispostavljenoj iz prodavnice u kojoj su za više od 8.000 KM kupljeni namirnice i paketi za izbornu kampanju, a račun uredno vraćen dobavljaču, uz obrazloženje da ne postoji narudžbenica, niti pisani trag ko je dobio namirnice iz paketa.

Đurević kaže da je poražavajuće što su zloupotrijebljena djeca u Osnovnoj školi „Vuk Karadžić“ jer je bivši načelnik odlučio da iz budžetske rezerve po 1.100 KM bude dodijeljeno za dva autobusa za odlazak đaka na ekskurziju, a taj novac je korišćen za odlazak na političke skupove.

Prema njegovim riječima, na osnovu traženog dopisa iz Osnovne škole odgovoreno je da nijednu ekskurziju u tom periodu nije finansirala opština Višegrad, već su odlazak djece plaćali roditelji.

„Opština je za potrebe nekih dešavanja u Višegradu kupovala pečenje u drugoj državi, prokrijumčarila ga preko granice i sada ti ljudi potražuju novac, a mi nemamo osnove za to plaćanje“, naglašava Đurević.

On je naveo da je pri zapošljavanju pripravnika bivši načelnik nezakonito svojom voljom povećao broj sa devet na 14, a veliki broj neregularnosti uočen je i kod projekata započetih u prethodnom periodu.

Zamjenik načelnika opštine Višegrad Mladenko Tasić rekao je da su neregularnosti utvrđene i u poslovanju javnih preduzeća, a bilo je i neregularnosti proizvedenih političkom voljom u radu Skupštine opštine.

„Prethodna vlast je na kraju mandata smijenila zamjenika načelnika i na to mjesto postavila drugog kandidata. Sve je urađeno neregularno, što je potvrđeno i na sudu“, kaže Tasić.

Vršilac dužnosti načelnika Odjeljenja za finansije Njegoš Tanasković rekao je da je deficit budžeta opštine Višegrad, za koji ne postoji pokriće, veći od pola miliona KM.

„Za mnoge investicije ugovorene su obaveze, a novca nema, niti je obezbijeđen. Prije svega mislim na izgradnju i rekonstrukciju puta prema Višegradskoj banji, sanaciju puta na Garči. Zaključeni su i ugovori za sanaciju lokalnih ulica, izradu betonske rampe u koritu rijeke Rzav, održavanje lokalnih makadamskih puteva“, navodi Tanasković.

Tanasković je rekao da je i u drugim stavkama budžeta potrošnja bila veća nego što je predviđeno, prije svega, na reprezentacije i poklone.

Vršilac dužnosti načelnika za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove Aleksandar Đukanović kaže da je zatekao velike investicione projekte, bez riješenih imovinsko-pravnih odnosa, izdatih građevinskih dozvola i obračunate naknade.

Đukanović je naveo da su se naknadno pojavile i fakture za izvođenje radova za koje se prilikom primopredaje nije ni znalo jer su rađeni po usmenom ugovoru.

Predstavnik Skupštine Andrićgrada Darko Andrić rekao je da se zbog lošeg funkcionisanja prethodne lokalne vlasti nije ni moglo očekivati da neko ulaže novac u Višegrad, i propušteno je mnogo prilika jer su predstavnici bivše vlasti ignorisali važne ljude koji su dolazili i u Andrićgrad i u Višegrad.

On smatra da će nova vlast morati mnogo da se trudi da bi stabilizovala stanje i da bi se ohrabrili svi koji žele da sarađuju da ponovo dolaze u Višegrad, da se na pravi način povežu i Andrićgrad i Višegrad.

„Biće veoma teško vratiti to povjerenje ljudima, da se ulaže u Višegrad, da se na pravi način raspolaže novcem građana“, napomenuo je Andrić.

Iz opštinske uprave Višegrad novinarima je potvrđeno da bivši načelnik opštine Slaviša Mišković nije potpisao zapisnik o primopredaji iako su mu poslate dvije urgencije.

SRNA