Usvojen Nacrt rebalansa budžeta od 10.237.730 KM

01.07.2020.

Odbornici Skupštine opštine Višegrad usvojili su Nacrt rebalansa budžeta opštine za ovu godinu u iznosu od 10.237.730 KM, kojim je predviđeno da se budžetski okvir uveća za oko 370.000 KM.
Načelnik opštinskog Odjeljenja za finansije Milan Jakšić rekao je da su Nacrtom u budžet uključena sredstva koja je opština Višegrad dobila kreditom u 2019. godini, a koja su neutrošena.

„Na taj način je obezbijeđen kontinuitet investicionih aktivnosti u daljem periodu“, istakao je Jakšić.

On je rekao da je u rebalans uračunato smanjenje prihoda, prije svega po osnovu PDV-a, za oko 350.000 KM, izazvano ekonomskim poremećajima usljed pandemije virusa korona, a zbog loših hidroloških prilika umanjena je i koncesiona naknada za oko 780.000 KM.

„Ova situacija se odrazila i na određene izdatke opštinske uprave, a prije svega na grantove“, naveo je Jakšić i naglasio da su investicije ostale na planiranom nivou.

Načelnik opštine Višegrad Mladen Đurević rekao je da su neke stavke u budžetu opštine morale da budu korigovane zbog situacije u vezi sa pandemijom virusa korona.

„Sve korekcije budžeta smo uradili u saradnji sa korisnicima budžetskih sredstava“, naveo je Đurević.

On je rekao da su usvojeni i izvještaji svih preduzeća i ustanova za proteklu godinu.

„Mogu da kažem da su svi dobro radili i ostvarili dobre rezultate i vjerujem da će uprkos svih problemima koje imamo i na kraju ove godine nastaviti u tom pravcu“, zaključio je Đurević.

SRNA