Usvojen budžet za 2017. godinu u iznosu od 8.311.750 KM

29.12.2016.

Na  današnjoj sjednici Skupštine opštine Višegrad usvojen je budžet za 2017. godinu u iznosu 8.311.750 KM.

Od ukupnog iznosa 8.311.750 KM, za tekuće rashode je raspoređeno 6.277.890 KM, za kapitalne rashode 1.404.800 KM, za otplatu po osnovu zaduženja 460.000 KM, za budžetske rezerve 148.060 KM i za izdatke po osnovu PDV-a 21.000 KM.

Načelnik opštine Višegrad Mladen Đurević rekao je da ga najviše raduje Odluka o povećanju nataliteta  sa 84.000 KM na 100.000 KM.

„Povećali smo i stavku za Boračku organizaciju, jer sljedeće godine obilježavaju 25 godina postojanja“, istakao je Đurević.

On je dodao da su sredstva za stipendije ostala ista, ali da je izmjenjena Odluka o načinu dodjele stipendija, koja se odnosi na to da student svake godine mora konkurisati za stipendiju.

Đurević je istakao da je prioriteti u razvoju lokalne zajednice zapošljavanje i da je to  najveći prioritet za opštinu i u narednom periodu.

„Opština nije ta koja zapošljava, opština stvara uslove za potencijalne investitore, da dođu i otvore proizvodnju čime bi se otvarala nova radna mjesta“, rekao je Đurević.

Vršilac dužnosti načelnika Odjeljenja za finansije Njegoš Tanasković rekao je da je budžet stabilizirajućeg karaktera u funkciji stvaranja preduslova da naredni budžeti budu u funkciji razvoja i većeg standarda života svih građana.

„Veliki broj amandmana koje je podnijela opozicija je ispolitizovan, jer su željeli na ovaj način da pridobiju političke poene kod određenih udruženja i građana“, dodao je Tanasković.

On je istakao da na održanoj javnoj raspravi  o prijedlogu budžeta nije bilo kritika i da su uglavnom  budžetski  korisnici bili zadovoljni predloženim budžetom.

Odbornici SNSD-a, DNS-a, SP i koalicije SDA/SBB su pohvalili budžet za 2017. godinu.

„Budžet za 2017. godinu je maksimalno uobličen kako bi odgovorio izuzetno teškoj preuzetoj situaciji, a uz efikasnije iskorišćenje sredstava sa vidljivim efektima za sve građane“, rekao je odbornik SNSD-a Darko Andrić.

On je dodao da će uz minimalna ulaganja u turističke sadržaje, koncerte i druge manifestacije u Višegradu biti vidljiv prvo efekat kod zadovoljnih turista, koji će ostajati ovdje.

SRNA