Uskoro završetak radova na izgradnji vodovoda u Prelovu

04.06.2019.

Tekst pod nazivom „Višegradski Skadar na Bojani – jedni grade drugi razgrađuju“ koji se pojavio u javnosti 31. maja ove godine, očit je primjer neprofesionalnog novinarstva i početak prljave kampanje na koju su nas isti već navikli“, saopšteno je iz opštinske uprave Višegrad.

U tekstu se uporno citira jedna strana, izvlače riječi iz konteksta drugoj, a kao „kompetentni“ sagovornici se uzimaju ljudi koji su u ovoj lokalnoj zajednici veoma poznati, ali, nažalost, ne po dobrom i ne po konkretnim djelima.

Koliko god da je istina o snabdijevanju vodom stanovnika Prelova bolna, činjenica je i da je zakonska procedura ono čega se ova strana nije pridržavala, gdje je uočen niz nepravilnosti.

Dana 04.08.2016. godine, urbanističko – građevinski inspektor opštine Višegrad Ljiljana Ćiković je izvršio inspekcijsku kontrolu kod „Petković“ d.o.o. iz Novog Goražda, podizvođača građevinskih radova na izgradnji transportnog cjevovoda Klašnik – Prelovo u mjesnoj zajednici Prelovo, opština Višegrad.

Na osnovu člana 57. Zakona o inspekcijama u Republici Srpskoj i člana 190. Zakona o opštem upravnom postupku, donijeto je rješenje da se podizvođaču „Petković“ d.o.o. Novo Goražde zabranjuje izvođenje radova na izgradnji transportnog cjevovoda Klašnik – Prelovo u mjesnoj zajednici Prelovo u opštini Višegrad, jer su se radovi izvodili bez pribavljene građevinske dozvole i bez riješenih imovinsko-pravnih odnosa.

Dakle, iz posljednjeg može se zaključiti da je urbanističko – građevinski inspektor obustavio radove na ovom ovom projektu dok je još uvijek načelnik opštine Višegrad bio Slaviša Mišković.

Načelnik opštinskog Odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove Aleksandar Đukanović rekao je da je Vlada Republike Srpske u junu 2016. godine utvrdila da je isteklo dvije godine od proglašenja opšteg interesa za izgradnju vodovoda od izvorišta Klašnik do Prelova.

„U tom periodu mora se pokrenuti postupak eksproprijacije što nije urađeno. Kada istekne taj rok od dvije godine i ne pokrene se postupak eksproprijacije, novi opšti interes u roku od godinu dana ne može se pokrenuti za istu lokaciju“, naglasio je Đukanović.

On je istakao da je ovo opštinsko Odjeljenje u decembru 2016. godine pokrenulo postupak po službenoj dužnosti za legalizaciju dosadašnje trase vodovoda Prelovo – Klašnik, odnosno legalizaciju dijela tog vodovoda.

„Urađen je projekat izvedenog stanja koji je osnova za legalizaciju tog vodovoda, kako bi se iskoristio dio tih položenih cijevi, sa ucijevljenjem dvije trase Gradina i Odžak 1 i 2 u postojeći vodovod“, naveo je Đukanović.

Prema njegovim riječiima, urađena je nova projektna dokumentacija, urbanističko-tehnički uslovi i izdati su lokacijski uslovi, a pokrenut je i postupak pripremnih radnji za formiranje parcela na izvorištu Odžak 1 i 2 koji je odobrio katastar i uskoro kreće postupak eksproprijacije tog dijela zemljišta.

On je dodao da su stručna lica građevinske struke i hidraškog smjera, kao i pravna lica koja su radila na mišljenju i urbanističko-tehničkim uslovima, procijenila da postoji kapacitet vode na ovim izvorištima koji će, izgradnjom vodovoda, biti dovoljan da svi stanovnici naselja Prelovo budu snabdjeveni vodom.

Načelnik opštine Višegrad Mladen Đurević rekao je da je Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH pokrenula postupak utvrđivanja zaštite određenog prirodnog i kulturnog dobra, odnosno stećaka na tom prostoru.

„U skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, do okončanja postupka te Komisije, sva pravna i fizička lica dužna su da se uzdrže od bilo kakvih aktivnosti na tom području, s ciljem spriječavanja štete na takvim dobrima ukoliko postoje. Komisija do danas nije odlučila o zaštiti takvih spomenika, tako da se na tom području ne mogu preuzimati nikakve radnje“, naglasio je Đurević.

Novoizabrani direktor Javnog i komunalnog preduzeća „15. april“ iz Višegrada Vladimir Gladanac istakao je da je ovo preduzeće u ovoj godini sklopilo ugovor sa opštinom Višegrad za izgradnju dijela vodovoda Gradina-Prelovo sa dva kraka i dva izvorišta Odžak 1 i Odžak 2 i da uskoro kreću radovi.

„To je nešto što smo planirali za ovu godinu, trebalo je da krenemo sa radovima i ranije, ali vremenske prilike nisu dozvolile radove takve vrste, tako da čim se vrijeme stabilizuje realizovaćemo taj projekat do kraja. Izvođač radova je preduzeće „15. april“ Višegrad, vrijednost projekta je oko 50.000 KM, a rok izrade 60 dana“, kazao je Gladanac.

Odbornik u Skupštini opštine Višegrad Lazo Čarkić rekao je da je zahvaljujući načelniku opštine Višegrad Mladenu Đureviću i njegovim saradnicima ispoštovana sva zakonska procedura i da su u saradnji sa narodnim poslanikom Perom Petrovićem i Vladom Republike Srpske obezbijeđena neophodna novčana sredstva za završetak radova.

„Potpisan je ugovor sa izvođačima radova kako bi se konačno izgradio vodovod i riješio problem stanovnika Prelova koji muku muče sa vodosnabdijevanjem gotovo 20 godina“, naveo je Čarkić.

Novoizabrani predsjednik mjesne zajednice Prelovo Boban  Karganović istakao je da postojeći dotok vode iz starog vodovoda nije dovoljan za svakodnevnu upotrebu, ali da se uz pomoć opštine gotovo svakodnevno voda doprema u cisternama.

„Obaveza Savjeta mjesne zajednice je da se maksimalno uključi u rješavanje tog problema.  Imamo veoma dobru saradnju sa lokalnom upravom i raduje nas to što je ugovor potpisan i da će radovi uskoro početi“, kazao je Karganović.

Odbornik SNS-a u Skupštini opštine Višegrad Zoran Papić, koji je i sam naseljen u Prelovu, rekao je da se nada završetku ovog projekta, te dodao da je, ukoliko nije moguće radi zakonske procedure dovesti vodu sa dijela sa koga je započet projekat, trenutna altrernativa dobra i da će stanovnici Prelova biti zadovoljni odakle god da voda dođe.