Uskoro završetak obaloutvrde na Rzavu

06.08.2019.

Izgradnja obaloutvrdnog zida na rijeci Rzav trebalo bi da bude završena do kraja avgusta, za koju je 500.000 KM obezbijedila EU, a dio opština Višegrad.
Koordinator projekta Radmilo Mihajlović rekao je da je riječ o obaloutvrdi od armiranog betona dužoj od 300 metara i da je to dio projekta koji obuhvata još i obuku i opremanje Civilne zaštite i podizanje svijesti o značaju preventivnog reagovanja u odbrani od poplava.

„Prva komponenta odnosi se na infrastrukturne radove na području opštine Višegrad, koji podrazumijevaju raegulaciju rijeke Rzav i izgradnju obaloutvrde. Drugi dio je nabavka opreme za Civilnu zaštitu, a treći se odnosi na obuku 33 pripadnika iz tri jedinice civilne zaštite i 24 povjerenika za reagovanje u vanrednim situacijama izazvanih poplavama u Bajinoj Bašti, Užicu i Višegradu“, naveo je Mihajlović.

On je dodao da je Višegrad imao mnogo problema zbog poplava 2009, 2010. i 2014. godine.

Vrijednost projekta je 320.334 evra /oko 630.000 KM/, uz učešće opštine Višegrad od 17 odsto, odnosno 67.000 evra /oko 130.000 KM/.

On je dodao da su ove aktivnosti dio većeg projekta „Uspostavljanje sistema odbrane od poplava u prekograničnom području Srbije i BiH“ koji se realizuje u lokalnim zajednicama Užice, Bajina Bašta i Višegrad, a za koji je EU izdvojila više od 1,8 miliona KM /962.000 evra/.

SRNA