Uskoro novi projekti u poljoprivredi i turizmu

09.07.2019.

Načelnik opštine Višegrad Mladen Đurević razgovarao je danas sa predstavnicima švajcarske organizacije „Karitas“ o realizaciji projekta socijalno – ekonomske podrške u opštinama Gornje – drinske regije u naredne četiri godine.

Koordinator jedinice za upravljanje razvojem Radmilo Mihajlović rekao je da se projekat „Karitasa“ odnosi na sve preduzetničke aktivnosti koje generišu prihode.

„Prvenstveno se to odnosi na sektor poljoprivrede i turizma, te zajedničke aktivnosti između poljoprivrede i turizma u vidu podrške lokalnim proizvodima koje možemo prodati turistima“, naglasio je Mihajlović.

On je naveo da konačna finansijska konstrukcija zavisi od broja korisnika na teritoriji opštine, te da će opština Višegrad projekat podržati sa 40 odsto učešća.

„Na teritoriji opštine Višegrad moguće je podržati oko 40 individualnih korisnika i oko 10 udruženja, zadruga ili preduzetnika u naredne četiri godine“, istakao je Mihajlović.

Predstavnik organizacije „Karitas“ u BiH Zlatan Savić rekao je da je projekat usmjeren prema stanovništvu koje je socijalno i ekonomski isključeno, ali i prema drugim biznisima gdje je moguće zapošljavati tu kategoriju ljudi.

„Projekat se odnosi na obučavanje tog stanovništa koje će i biti naša fokus grupa, obučavanje u pisanju projekata, u kreiranju biznis plana, u učešću u aktivnostima koji će nakon toga od nas dobiti grantove i podršku lokalnim udruženjima, zadrugama i omladinskim organizacijama“, istakao je Savić.