Uručena pomoć udruženju „Četiri i više“

04.08.2017.

Udruženju porodica „Četiri i više“ iz Višegrada danas je uručena donacija u vidu namještaja za kancelariju, koju su zajednički realizovali načelnik opštine Mladen Đurević i jedan broj odbornika.

Predsjednik ovog udruženja Blagoje Andrić zahvalio je načelniku na inicijativi da dobiju opštinske prostorije i namještaj za rad.

„Nadam se da ćemo naš rad unaprijediti. Udruženje se selilo više puta, a sastanke smo održavali u prostorijama srednje škole“, istakao je Andrić.

On je dodao da Predsjedništvo Udruženja sada ima odlične uslove, te da će se u prostorijama okupljati i donisiti odluke koje su bitne za društvo.

„Udruženje broji 60 porodica, od kojih u 15 niko nije zaposlen. Finansiramo se iz budžeta opštine. Pomažemo naše članove za Božić, Vaskrs i u septembru pomažemo pripremu učenika za polazak u školu“, rekao je Andrić.

Odbornik Lazo Čarkić rekao je da je ideja potekla od načelnika opštine.

„Kada smo obezbijedili prostorije, dogovorili smo i donaciju da bi Udruženju omogućili uslove za rad. Dio odbornika se odazvao i zajedno sa stručnim timom načelnika opštine realizovana je ideja. Nabavili smo sto i stolice koje će im služiti za održavanje sastanaka“, dodao je Čarkić.

On je istakao da je ovo udruženje prioritet za lokalnu zajednicu, da planiraju još više da pomažu i da treba dati prednost natalitetu.

SRNA