Uputstvo budžetskim korisnicima za pripremu budžeta opštine Višegrad za 2024. godinu

14.08.2023.

U prilogu se nalazi uputstvo budžetskim korisnicima za pripremu budžeta opštine Višegrad za 2024. godinu

Uputstvo budžetskim korisnicima

Prilog mjesne zajednice

Prilog budžetskim korisnicima