Uplaćena sredstva Centru za socijalni rad

24.03.2020.

Iz opštine Višegrad potvrđeno je da su uplaćena sredstva za sve korisnike različitih prava iz oblasti Socijalne zaštite, za mjesec februar 2020. godine.

Isplata novčanih primanja odnosi se za korisnike prava na novčanu pomoć, pravo na dodatak za pomoć i njegu drugog lica, pravo na ličnu invalidninu za punoljetne korisnike, pravo na podršku izjednačavanju mogućnosti djece i omladine sa smetnjama u razvoju i pravo na pomoć i njegu u kući.