U utorak predavanje za poljoprivrednike

28.11.2018.

U skupštinskoj sali u Višegradu u utorak 04. decembra tekuće godine, održaće se predavanje o higijeni mlijeka i kvalitetu sirovog mlijeka poljoprivrednicima koji će vršiti otkup mlijeka sa mljekarom „Pađeni“.

Cilj predavanja je da se učesnicima objasne najznačajniji aspekti dezinfekcije vimena i muznih jedinica prije i poslije muže, kao i sam način obuke.

Predavanje će održati Svjetlana Mičić, Viši stručni saradnik za stočarstvo pri Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.