U utorak 6. redovna sjednica Skupštine opštine Višegrad

14.03.2017.

Šesta redovna sjednica Skupštine opštine Višegrad, zakazana je za utorak, 21. mart, a biće održana u skupštinskoj sali, sa početkom u 10 časova.

Na dnevnom redu će se naći 40 tačaka, a između ostalog raspravljaće se o prijedlogu Odluke o prosječnoj, konačnoj građevinskoj cijeni jednog metra kavdratnog korisne površne stambenog i poslovnog prostora iz 2016. godine.

Pred odbornicima će se se naći i prijedlog Odluke o zamjeni nekretnina, kao i prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju članova nadzornih i upravnih odbora u ustanovama čiji je osnivač opština Višegrad.

Na sjednici će biti riječi o prijedlogu Odluke o dugoročnom kreditnom zaduženju opštine Višegrad.