U toku zamjena kocke na mostu Mehmed paše Sokolovića

20.10.2017.

Radnici turske firme „Erbu“ mijenjaju kocku na mostu Mehmed paše Sokolovića u Višegradu, s obzirom da je to bio jedan od propusta na koji je ukazala lokalna vlast prilikom sanacije ovog kulturno-istorijskog spomenika.
Načelnik opštine Višegrad Mladen Đurević rekao je novinarima da je Turskoj razvojnoj agenciji i firmi „Erbu“ ukazano na oko 15 propusta prilikom sanacije mosta.

„Zavod za zaštitu spomenika BiH nikada nije dao saglasnost za postavljanje ove vrste kamena koja se sada nalazi na ćupriji. Osim toga, rasvjeta nije adekvatno postavljena i često uopšte ne radi, dok Osojnički potok nanosi velike količine šljunka. To su samo neki od nedostatka na koje je lokalna vlast ukazala izvođaču radova“, rekao je Đurević.

On je naglasio da je najveća mana na koju je rukovodstvo opštine ukazalo nakon sanacije mosta – podizanje nivoa korita rijeke Drine, jer je time smanjena propusna količina vode kroz lukove mosta.

„Proteklog vikenda gradilište na mostu nije bilo obezbijeđeno, a o svemu ovome odmah je obaviješten nadzorni organ, te se ovakvi propusti više neće dešavati“, rekao je Đurević.

Krajnji rok za završetak ovih radova je 24. oktobar, a nakon toga izvođač opštini mora da dostavi potrebnu dokumentaciju kako bi mogla početi procedura tehničkog prijema ćuprije.

Višegradski most jedan je od najznačajnijih kulturno-istorijskih spomenika u BiH i na Balkanu, a građen je u periodu od 1571. do 1577. godine.

Most Mehmed-paše Sokolovića, koji je djelo jednog od najvećih arhitekata Mimara Sinana, nalazi na listi svjetske baštine UNESKO-a od 2007. godine.

SRNA