U toku uspostavljanje digitalnog adresnog registra

17.02.2020.

U opštini Višegrad u toku je uspostavljanje digitalnog adresnog registra, a projekat se realizuje u saradnji sa Republičkom upravom za geodetske i imovinsko-pravne poslove /RUGIPP/.

Načelnik opštinskog Odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove Aleksandar Đukanović rekao je da će uspostavljanje digitalnog adresnog registra olakšati građanima izdavanje uvjerenja o numerizaciji objekta koji je potreban svim korisnicima prilikom pribavljanja potrebne dokumentacije koja se odnosi na prijavljivanje mjesta prebivališta.

On je naveo da će, nakon uspostavljanja adresnog registra, Odjeljenje izvršiti kontrolu kućnih brojeva, te postavljanje novih tabli tamo gdje je došlo do promjene broja.

„Do sada smo uradili prva rješenja o numerizaciji objekata iz glavne i sporednih ulica i ide se ka naseljima. Svakom vlasniku objekta biće dodijeljen kućni broj koji se utvrđuje na osnovu rješenja“, dodao je Đukanović.

On je podsjetio da inicijativu za davanje naziva ulicama mogu pokrenuti zainteresovani građani, organi, organizacije i institucije, te da se inicijativa pokreće pisanim putem, uz obrazloženje prijedloga.

Načelnik opštine Višegrad Mladen Đurević rekao je da je uspostavljanje adresnog registra od velikog značaja za građane jer će adrese sa brojevima biti tačne, a institucije će lakše da budu na usluzi građanima u pružanju svojih servisa – od dostave pošte do određenih popisa stanovništva.

Opština Višegrad ima 34 gradske ulice i jedna je od opština sa najvećim brojem naseljenih mjesta – 164.

SRNA