U toku uklanjanje divljih deponija

13.02.2019.

U Višegradu je u toku uklanjanje divljih deponija, a opština je za ovu namjenu iz budžeta izdvojila 20.000 KM.

Načelnik opštinskog Odjeljenja za inspekcijske poslove Milica Stančić rekla je Srni da su u toku prošle godine evidentirane 24 divlje deponije, među kojima šest većih razmjera.

Ona je istakla da su radnici Komunalnog preduzeća „Komunalac“ uklonili veći dio njih, te da su trenutno angažovani na uklanjanju deponije u naselju Pijavice, a da će u najskorije vrijeme očistiti nelegalna odlagališa na pravcu prema Vardištu.

„Do sada su očišćene deponije prema Lijesci, u Crnči, na Okolištima, u Nezucima i Prelovu“, precizirala je Stančićeva.

Ona je istakla da uklanjanje divljih deponija ima za cilj zdraviju i ljepšu životnu sredinu, te dodala da je komunalni otpad jedan od zagađivača životne sredine.

„Potrebno je promijeniti svijest građana da odlažu otpad na za to predviđenim mjestima, u kontejnere, kese za otpad, kako bi se lakše sakupio i odložio na glavnu deponiju“, rekla je Stančićeva.

U Odjeljenju za lokalni razvoj, privredu i društvene djelatnosti ističu da je u okviru strategije opštine Višegrad predviđeno zbrinjavanje komunalnog otpada kroz prilagođavanje rada postojeće opštinske deponije, te uvođenje primarne selekcije otpada.

Direktor preduzeća „Hidroelektrane na Drini“ Nedeljko Perišić rekao je da je u toku prošle godine na rijeci Drini, nedaleko od hidroelektrane Višegrad, očišćeno oko 8.000 metara kubnih otpada.

Perišić je naglasio da radnici ovog preduzeća svakodnevno uklanjaju otpad koji najvećim dijelom dolazi rijekom Lim do brane u Višegradu, te dodao da se godišnje nakupi 12.000 metara kubnih otpada.

SRNA