U toku izgradnja kanalizacione mreže u naselju Okolište

28.11.2019.

U naselju Okolišta u Višegradu u toku je izgradnja kanalizacione mreže u dužini od 2.200 metara, za šta je Vlada Republike Srpske izdvojila 350.000 KM.

Vladimir Gladanac, direktor preduzeća za vodovod i kanalizaciju „15. april“ koje je izvođač radova, naveo da je angažovano više podizvođača za ovaj projekat i da je realizovano 800 metara pomenute trase.

„Ovo je veliki projekat za Višegrad i za naselje Okolišta. Na ovaj način biće riješen dugogodišnji problem“, istakao je Gladanac.

Načelnik opštine Višegrad Mladen Đurević zahvalio je Vladi Republike Srpske i svima koji su pomogli i dali doprinos u realizaciji ovog projekta.

Projekat će biti završen u septembru naredne godine.

SRNA