U ponedjeljak 5. redovna sjednica Skupštine opštine Višegrad

22.02.2017.

Peta redovna sjednica Skupštine opštine Višegrad, zakazana je za ponedjeljak, 27. februar, a biće održana u skupštinskoj sali, sa početkom u 10 časova.

Na dnevnom redu će se naći 34 tačke, a između ostalog raspravljaće se o prijedlogu Odluke o usvajanju korištenja prihoda ostvarenih po osnovu naknade za korištenje šuma i šumskog zemljišta za 2017. godinu.

Pred odbornicima će se se naći izvještaj o radu načelnika i opštinske uprave opštine Višegrad za 2016. godinu, te informacija o radu Skupštine opštine Višegrad.

Na sjednici će biti riječi o prijedlogu Odluke o komunalnim taksama, te o prijedlogu Odluke o mjesnim zajednicama na području opštine Višegrad.