Stipendije za sve studente koji ispunjavaju uslove

07.03.2018.


Načelnik opštine Višegrad Mladen Đurević rekao je danas da će opština dodijeliti stipendije i studentima koji nisu ostvarili pravo na stipendiju, ali su stekli uslove po konkursu opštine, a dodatna sredstva za isplatu stipendija biće obezbijeđena rebalansom budžeta.

Đurević je rekao da je opština Višegrad pripremila nacrt Odluke o dodjeli stipendija ovim studentima koji bi ostvarili pravo na mjesečnu stipendiju od 50 KM, a sve s ciljem podrške obrazovanju mladih.

On je naveo da je na osnovu Konkursa za dodjelu stipendija redovnim studentima iz budžeta Opštine Višegrad za akademsku 2017/2018. godinu, dodijeljeno 67 stipendija od po 120 KM za deset mjeseci.

Đurević je precizirao da je pravo na stipendiju po osnovu posebnog socijalnog statusa ostvario 41 student, po osnovu uspjeha tokom školovanja 24, po osnovu statusa djece palih boraca jedan student i po osnovu uspjeha u srednjoj školi jedan student.

Prema ugovorima iz ranijih godina, opština stipendira 42 studenta.

SRNA