Sastanak sa Komisijom za praćenje javne potrošnje

07.12.2022.

Načelnik opštine Višegrad Mladen Đurević sastao se danas sa članovima Komisije za praćenje javne potrošnje, upravljanje i raspolaganje imovinom ove lokalne zajednice .

Predsjednik Komisije Boro Ninković rekao je da je održan veoma konstruktivan sastanak na kojem su utvrđene smjernice rada Komisije.

„Zaključeno je da je neophodno izvršiti pregled stanja u javnim i ustanovama koje su korisnici opštinskog budžeta, a uglavnom je riječ o opštim aktima koji se odnose na trošenje javnih sredstava, isplate plata kao i javne nabavke. Naš zadatak je da napravimo presjek stanja u javnim ustanovama i korisnicima budžeta a koji se tiču opštih akata vezanih za trošenje sredstava“, istakao je Ninković.

Vršilac dužnosti načelnika opštinskog Odjeljenja za finansije Milan Jakšić rekao je da su članovi Komisije vrlo iskusni i upoznati sa načinom rada lokalne uprave.

„Siguran sam da ćemo u narednom periodu imati značajnu stručnu pomoć ali i pomoć koja će olakšati rad kako nas u opštinskoj administraciji tako i rad direktora ustanova“, istakao je Jakšić.

Komisije za praćenje javne potrošnje, upravljanje i raspolaganje imovinom opštine Višegrad izvještaj o radu podnijeće lokalnom parlamentu koji je i njen osnivač.