Sastanak o reviziji Akcionog plana za koheziju zajednice

15.03.2018.

Misija OEBS-a u BiH organizovala je danas u Višegradu radni sastanak o reviziji Akcionog plana za koheziju zajednice, koji je usvojila Skupština opštine Višegrad u decembru 2015. godine.

Sastanku su prisustvovali predstavnici višegradske opštine, institucija i udruženja te lokalne zajednice, te nevladinih organizacija, koji su iznijeli primjedbe i sugestije na to kako bi trebao da izgleda novi akcioni plan za koheziju zajednice.

Šef Kancelarije OEBS-a u Foči Željko Vukanović je rekao da se Akcioni plan za koheziju zajednice sprovodi na teritoriji Višegrada više od dvije godine, te da je došlo vrijeme da se ukaže na njegove dobre strane ali i nedostatke.

„Glavni cilj je da proces revizije završimo u roku od dva mjeseca, da bismo dobili novi, ažuriran i bolji plan koji bi bio realniji za sprovođenje“, naveo je Vukanović, dodajući da je isti potrebno dostaviti lokalnom parlamentu na uvid i usvajanje.

Prema njegovim riječima, u planu je realizacija regionalnog skupa, koji će biti održan 27. marta u Višegradu, gdje bi opštinski predstavnici zajedno sa predstavnicima Misije OEBS-a u BiH razmijenili iskustva vezana za sprovođenje Akcionog plana za koheziju zajednice.

Koordinator OEBS-a opštine Višegrad na ovom projektu Dejan Krsmanović rekao je da je Višegrad 2015. godine kao jedna od 15 u BiH ušla u ovaj projekat.

On je naveo da su prisutni konstruktivnom diskusijom ukazali i na nedostatke starog plana.

SRNA