Sastanak o problemima sa kojima se suočavaju Centri za socijalni rad

22.02.2018.

U Višegradu je održan sastanak Regionalnog udruženja stručnih radnika socijalne djelatnosti na kojem su razmatrani problemi sa kojima se suočavaju centri za socijalni rad.

Predsjednik Regionalnog udruženja stručnih radnika socijalne djelatnosti Istočno Sarajevo Srđan Baralić rekao je da je na sastanku bilo riječi o porodičnom zakonu, za koji je ocijenjeno da je zastario, te o zakonu o socijalnoj zaštiti i zakonu o zaštiti lica sa mentalnim poremećajima.

Direktor Centra za socijalni rad Višegrad Dejan Savić rekao je da se na sastanku pokušalo ličnim iskustvima doći do određenih zaključaka koji će biti upućeni resornom ministarstvu, s ciljem rješavanja problema sa kojima se susreću radnici Centra za socijalni rad.

„Veoma bitno pitanje o kojem se govorilo jeste rješavanje pitanja povjeravanja djece, o održanju ličnih odnosa roditelja i djece prilikom razvoda braka, gdje centri nemaju mehanizme da kvalitetno rješavaju te slučajeve“, naveo je Savić.

On je dodao da će Regionalno udruženje tražiti izmjenu porodičnog zakona.

SRNA