Saopštenje Osnovne škole „Vuk Karadžić“

03.04.2020.

Dragi učenici i roditelji,

Ušli smo u treću sedmicu nastave na daljinu. Pred nama su veliki izazovi. Vanredna situacija može biti stresna za sve, ali zajedničkim snagama i složnošću možemo sve da prevaziđemo.

Zajedničkim trudom ovih dana uspjeli smo da uspostavimo novi način rada. Svima nam je ovo prvo iskustvo i nije nimalo jednostavno. Hvala vam na saradnji, podršci i razumijevanju.

Svi naši nastavnici ( i oni koji ih mijenjaju) su uspostavili komunikaciju sa vama i ovaj vid nastave do sada dobro funkcioniše. U saradnji sa Ministarstvom prosvjete i kulture radimo na daljem osavremenjivanju nastave i pomoći onim učenicima koji nemaju računare i internet. Učenicima su na raspolaganju laptopovi kako bi lakše pratili nastavu na daljinu. Laptopovi se mogu zadužiti na revers kod sekretara škole.

Draga djeco, molim vas da redovno pratite nastavu na daljinu i komunicirate sa svojim nastavnicima.  Oni će vas redovno obavještavati o svim novostima koje su bitne za školu.

Pored učenja, bitno je da imate vremena za odmor i igru. Ukoliko imate neki problem koji ne znate riješiti pored vaših učitelja i nastavnika, možete se obratiti i stručnoj službi i rukovodstvu škole na telefon 058/620-463 i 058/630-491 u periodu od 9,00-12,00 sati. Zajedno ćemo smisliti i naći rješenje.

U skladu sa preporukama Ministarstva prosvjete i kulture i Ministarstva zdravlja, preduzete su sve sanitarno higijenske mjere i izvršena je  dezinfekcija svih školskih prostorija i dvorišta kako u centralnoj školi tako i u područnim odjeljenjima, kako bi se spriječilo širenje virusa.

Planiranog proljećnog raspusta neće biti. Neradni dani su 17.4.2020. (Veliki petak) i 20.4.2020.godine (Vakršnji ponedjeljak).

Napominjem i roditelje koji do sada nisu prijavili djecu prispjelu za upis u školu da to mogu učiniti do 15.4.2020. godine pozivom na telefon 058/630-491 svakim radnim danom u periodu od 9,00-12,00 časova ili na e-mail os181skolers.org.

Imamo svakodnevnu komunikaciju sa opštinskim kriznim štabom i blagovremeno ćemo vas o svemu obavještavati.

Sa nadom da će i ova situacija brzo proći, želim Vam svako dobro i da se što prije vidimo u našoj školi.

 Direktor škole

Momir Radojčić